Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Ústava Slovenskej republiky

20.1. 2013, 11:08 |  najpravo.sk

Ústava je základný zákon štátu najvyššej právnej sily, pričom ostatné všeobecne záväzné právne normy, napríklad zákony, musia byť v súlade s ústavou. Ústava Slovenskej republiky vyšla v Zbierke zákonov pod číslom 460/1992 Zb. Bola schválená 1. 9. 1992. 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca