Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Trestný čin

10.5. 2019, 16:23 |  Tomáš Skalický

Trestný čin – je protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v Trestnom zákone, ak tento zákon neustanovuje inak. Aby sme mohli hovoriť o trestnom čine, musia byť kumulatívne splnené dve obligatórne podmienky, a to protiprávnosť a formálne znaky uvedené v Trestnom zákone. Druhy trestných činov sú prečin a zločin.


Najprávo.sk - najlepší právny poradca