Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Zásada superficies solo cedit

23.4. 2019, 18:29 |  Tomáš Skalický

Zásada superficies solo cedit v preklade znamená „vrch ustupuje spodku“, táto zásada vychádza z rímskeho práva a jej podstata spočíva v zakotvení množiny vecí, ktoré môžeme považovať za súčasť pozemku, resp. súčasťou pozemku je všetko čo je s ním prirodzeným alebo umelým spôsobom spojené.

V súčasnosti našom právnom poriadku predmetná zásada superficies solo cedit neplatí a v blízkej budúcnosti ani platiť nebude, čím tak rozhodla Komisia pre rekodifikáciu súkromného práva. Z rozhodnutia Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva vyplýva, že sa bude uplatňovať zásada aedificatio non solo cedit (stavby nie sú súčasťou pozemku).

Autor: Tomáš Skalický (apríl 2019)

 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca