Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Spôsobilosť byť účastníkom konania

13.3. 2013, 19:10 |  Janka Kotová

Spôsobilosť byť účastníkom konania znamená mať procesné práva a povinnosti, ktoré zákon účastníkovi konania priznáva, resp. ukladá (§ 19 O.s.p.). Jej predpokladom je hmotnoprávna subjektivita vo význame mať práva a povinnosti podľa hmotného práva. Hmotnoprávna spôsobilosť mať práva a povinnosti vzniká u fyzických osôb narodením (prípadne počatím, ak sa dieťa narodí živé) a zaniká smrťou fyzickej osoby, prípadne jej vyhlásenia za mŕtvu (§ 7 Občianskeho zákonníka).(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 21. decembra 2011, sp. zn. 2 Cdo 118/2011) 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca