Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Ochranné opatrenie

6.8. 2019, 18:26 |  Tomáš Skalický

Ochranným opatrením sa v zmysle zákona rozumie „ujma na osobnej slobode alebo majetku odsúdeného alebo inej osoby, ktorú môže uložiť len súd podľa tohto zákona v záujme ochrany spoločnosti pred trestnými činmi alebo činmi inak trestnými“ (definícia zakotvená v § 31 ods. 3zákona č. 300/2005 Z. z.).

Druhy ochranných opatrení:

  • Ochranné liečenie
  • Ochranná výchova
  • Ochranný dohľad
  • Detencia
  • Zhabanie veci

Súd pri ukladaní ochranných opatrení je povinný dbať na základné zásady ukladania ochranných opatrení, ktoré sú zakotvené v §35 TZ, pričom ide o nasledujúce zásady:

- zásada uprednostnenia ochranných opatrení pred trestami – vyjadrené v § 35 ods. 1 TZ

- zásada personality ochranných opatrení – vyjadrená v § 35 ods. 2 TZ

- zásada ochrany spoločnosti pred trestnými činmi – vyjadrená v § 35 ods. 3

- zásada zákazu ukladania niektorých ochranných opatrení popri sebe – vyjadrená v § 35 ods. 4 TZ; tu platí že nemožno uložiť popri sebe ochrannú výchovu a ochranný dohľad

- zásada úmernosti ochranného opatrenia spáchanému činu – vyjadrená v § 35 ods. 5 TZ; pričom táto zásada je zo zákona vylúčená, resp. tu platí že súd sa riadi potrebou ochrany spoločnosti

- zásada humánnosti ochranných opatrení – vyjadrená v § 35 ods. 6 TZ


Najprávo.sk - najlepší právny poradca