Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Obzvlášť závažný zločin

10.5. 2019, 16:26 |  Tomáš Skalický

Obzvlášť závažný zločin – nie je samostatným druhom trestného činu. Tvorí iba subkategóriu zločinu. Rozumie sa ním taký zločin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje v osobitnej časti trest odňatia slobody s dolnou hranicou trestnej sadzby, najmenej desať rokov.


Najprávo.sk - najlepší právny poradca