Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Obiter dictum

28.5. 2013, 22:30 |  Jaroslav Špička

obiter dictum – z latinčiny povedané na okraj (plurál: obiter dicta)

- časť odôvodnenia rozhodnutia, kde sa uvádzajú ďalšie argumenty, ktoré však nie sú záväzné. Uvádza sa len na dovysvetlenie, môže však slúžiť ako určitá intencia (návod) pre ďalší postup súdu nižšieho stupňa, v prípade že sa jedná o rozhodnutie odvolacieho súdu. 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca