Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Mortis causa

19.1. 2013, 17:41 |  najpravo.sk

Prípad smrti. Pojem sa používa v zmysle právny úkon pre prípad smrti.

Príklad použitia pojmu v praxi:

"...Závet je jednostranný právny úkon poručiteľa, ktorým robí poriadok o svojom majetku pre prípad smrti (mortis causa)...." 


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť