Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Medzera v zákone

31.3. 2013, 14:27 |  Slavomíra Henčeková

Buď taká protiplánová neúplnosť zákona, pri ktorej zákon buď neupravuje konkrétny prípad alebo ho síce upravuje, ale v oboch prípadoch tak, že je to v rozpore s hodnotovým súdom, čiže cieľom zákonodarcu a samotnými hodnotami, ktoré sú tvorené najmä právnymi princípmi, resp. len v rozpore s týmito hodnotami. V prípade rozporu len s princípom právnej istoty, pokiaľ je zásah do tohto princípu nízky, a pokiaľ by odstránenie takéhoto rozporu bolo možné len nadmernou dodatočnou právnou úpravou, nejde o medzeru v zákone. O medzeru v zákone nejde ani vtedy, ak je zistený rozpor možné odstrániť len prostredníctvom interpretácie práva. Ak je však v rámci interpretácie práva potrebné vytvárať pre odstránenie rozporu ďalšie premisy (tzv. hard cases), ide o medzeru v zákone.


Najprávo.sk - najlepší právny poradca