Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Locatio conductio operis

20.2. 2012, 19:46 |  najpravo.sk

Zmluva o dielo.

Príklad použitia pojmu v praxi:

„S těmito hledisky je v nesouhlasu naříkané rozhodnutí, jež za služební platy dle § 167 leg. cit. počítá každou úplatu za služby, které jsou předmětem služební smlouvy v širším slova smyslu a contrario smlouvy o dílo (locatio conductio operis). Zdroj: ASPI." 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca