Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Kontinentálne právo

16.3. 2013, 08:08 |  Pavol Jakubík

Právo uplatňované najmä v Európe s výnimkou Veľkej Británie. Jeho podstatu tvoria písané pramene práva, najmä zákony. Rozhodnutia súdov nie sú prameňom práva. Jeho opozitum tvorí angloamerický právny systém, ktorého hlavným prameňom práva sú precedensy (súdne rozhodnutia) 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca