Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Kautela

9.4. 2013, 21:43 |  Jaroslav Špička

kautela je ochranné opatrenie, zaistenie, ktoré má prezieravo vylúčiť všetky pochybnosti o prípadných záporných účinkoch napr. zmluvy. Má za úlohu vylúčiť nesprávny výklad ustanovení zmluvy v neprospech účastníka. 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca