Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Dolus directus

19.1. 2013, 11:13 |  najpravo.sk

Priamy úmysel


Najprávo.sk - najlepší právny poradca