Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Dedičská nespôsobilosť

19.1. 2013, 11:03 |  najpravo.sk

Dedičskú nespôsobilosť má ten, a teda nededí ten, kto sa dopustil úmyselného trestného činu proti poručiteľovi, jeho manželovi, deťom alebo rodičom alebo zavrhnutia hodného konania proti prejavu poručiteľovej poslednej vôle. Môže však dediť, ak mu poručiteľ tento čin odpustil.


Najprávo.sk - najlepší právny poradca