Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Dar

9.4. 2013, 22:03 |  Jaroslav Špička

Dar je niečo, čo prostredníctvom darovania vlastnou, slobodnou, prejavenou, vôľou darcu (bez donútenia) prechádza z jeho vlastníctva do vlastníctva obdarovaného, a to bezplatne, resp. bez protiplnenia zo strany obdarovaného voči darcovi. Darca je pri ponuke daru povinný obdarovaného upozorniť na jeho vady, inak môže obdarovaný dar vrátiť. Zo strany obdarovaného je pre prechod vlastníctva k daru potrebné prijatie daru. 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca