Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Apostila

19.1. 2013, 10:30 |  najpravo.sk

Vyššie overenie listiny, tzv. superlegalizácia.

Verejné listiny vydané slovenskými orgánmi vyžadujú na svoje použitie pred orgánmi cudzieho štátu alebo pred orgánmi v cudzine vyššie overenie (osvedčenie tzv. Apostilou alebo konzulárnu superlegalizáciu). Vyššie overenie verejných listín vo vzťahu k Českej republike sa spravidla nevyžaduje. Vo vzťahu k niektorým ďalším štátom sa nevyžaduje vyššie overenie slovenských justičných verejných listín, ak sa predkladajú súdom cudzieho štátu (zdroj: internetová stránka Ministerstva spravodlivosti SR, sekcia Služby občanom).


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť