Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Akreditácia

9.4. 2013, 22:00 |  Jaroslav Špička

Akreditácia  „(z franc. accréditer, z mettre à crédit, overiť
dôveryhodnosť)"1 Pojem akreditácia možno vyložiť viacerými spôsobmi, môže sa jednať o akési poverenie, povolenie, splnomocnenie, schválenie, súhlas, ale môže sa jednať aj o ohlásenie pozvaných účastníkov podujatia o ich príchode na podujatie. Vykonávanie niektorých činností fyzickými alebo právnickými osobami môže byť podmienené práve získaním akreditácie, t.j. získaním akéhosi povolenia, alebo oprávnenia, resp. uznania takéhoto oprávnenia. O udelenie takejto akreditácie musí dotyčný subjekt požiadať príslušnú akreditačnú komisiu, ktorá mu toto povolenie/overenie udelí v prípade, že spĺňa požadované kritériá.

1 http://cs.wikipedia.org/wiki/Akreditace 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca