Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Actio negatoria

19.1. 2013, 10:20 |  najpravo.sk

Zapieracia žaloba, ktorou sa žalobca domáha, aby sa niekto zdržal zásahov do jeho práv.


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť