Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Actio cumulata

9.3. 2011, 21:41 |  Monika Kiklicová

Actio cumulata je žaloba, ktorá obsahuje viacero sporov, viacero nárokov na jednej strane žalobcu proti žalovanej strane. To znamená, ak na jednej strane žalobca, navrhovateľ požaduje súdnou cestou od protistrany, žalovaného, či odporcu určenie, či potvrdenie viacerých svojich nárokov. 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca