Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Actio contraria

9.3. 2011, 21:35 |  Monika Kiklicová

Actio contraria znamená protižaloba. Jedná sa o vzájomnú žalobu, žalobu podanú proti žalobcovi v konaní. Ide o možnosť žalovaného uplatniť svoje práva na súde, rozhodcovskom či inom konaní proti žalobcovi vzájomnou žalobou, protižalobou. 


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť