Najprávo.sk - najlepší právny poradca

A contrario

19.1. 2013, 10:19 |  najpravo.sk

Dôkaz z opaku, alebo argument opačného významu (argumentum a contrario). Logický výkladový argument, použitím ktorého ak napríklad zákon stanoví, že nárok na trovy má ten, kto je v spore úspešný, môžeme vyvodiť, že ten, kto je neúspešný, nárok na trovy nemá.


Najprávo.sk - najlepší právny poradca