Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Komentár

10.5. 2020, 14:31 |  najpravo.sk

SLEZÁKOVÁ, A., ŠIMONOVÁ, J., JEDINÁK, P. a kol. Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Komentár. Bratislava : Wolters Kluwer SR s. r. o., 2020, 496 s. ISBN: 978-80-571-0193-2. tvrdá väzba

 

Autorský kolektív si v komentári k zákonu č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve vytýčil cieľ, a to informovanie odbornej verejnosti o základných inštitútoch v zrozumiteľnej podobe, ako aj vyjadrenie právnych názorov na otvorené otázky vznikajúce pri uskutočňovaní finančného sprostredkovania a finančného poradenstva.

 

Prepojením odborníkov z aplikačnej praxe a z akademického prostredia vznikla unikátna publikácia, ktorej snahou je samostatným, podriadeným, viazaným finančným agentom a finančným poradcom priblížiť kľúčový normatívny právny akt regulujúci vykonávanie týchto špecifických druhov podnikania.

 

Predmetná publikácia môže zároveň slúžiť aj ako pomôcka pre finančné inštitúcie a advokátov poskytujúcich klientom právne služby v sektore finančného sprostredkovania a finančného poradenstva.

 

Autorský kolektív tvoria:

 • JUDr. Andrea Slezáková, LL.M., PhD.
 • JUDr. Peter Slezák
 • JUDr. Peter Mikloš
 • doc. JUDr. Mgr. Jana Šimonová, PhD.
 • JUDr. Peter Jedinák, LL.M.
 • JUDr. Hana Magurová, LL.M., PhD.
 • Mgr. Adam Nádaský
 • JUDr. Ing. Zuzana Turčanová
 • JUDr. Ing. Martin Winkler, PhD.

Recenzenti:

 • doc. JUDr. Ladislav Balko, PhD.
 • doc. JUDr. Mgr. Michal Ďuriš, PhD.
 • Mgr. Silvia Gribová, PhD.
 • Mgr. Ing. Gavbriela Majerčíková, LL.M.
 • JUDr. Peter Pénzeš, PhD., LL.M.


Najprávo.sk - najlepší právny poradca