Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Judikatúra v pracovnoprávnych veciach

18.5. 2018, 19:06 |  najpravo.sk

KROČKOVÁ, K. – GRANCOVÁ, B.: Judikatúra v pracovnoprávnych veciach: Skončenie pracovného a štátnozamestnaneckého pomeru. Bratislava : Wolters Kluwer. 2018. 160 s. ISBN: 978-80-8168-824-9. mäkká väzba

Rozsudky, uznesenia a stanoviská súdov týkajúce sa skončenia pracovného pomeru majú nezastupiteľné miesto v právnej praxi, a to najmä z dôvodu rozmanitosti situácií, ktoré môžu medzi zamestnávateľom a zamestnancom nastať.

Publikáciu tvoria rozhodnutia slovenských súdov (najmä Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a krajských súdov), pričom poskytuje spracované témy:

  • skončenie pracovného pomeru z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca,
  • okamžité skončenie pracovného pomeru: miera intenzity porušenia pracovnej disciplíny,
  • prerokovanie výpovede
  • vyplatenie odstupného
  • uplatnenie nárokov z neplatného skončenia pracovného pomeru
  • ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
  • ukončenie štátnozamestnaneckého pomeru podľa zákona o štátnej službe.

Cieľom predkladanej publikácie je poskytnúť čitateľom - advokátom, zamestnávateľom, zamestnancom, odborovým organizáciám, ale aj študentom právnických fakúlt, vybrané judikáty z oblasti skončenia pracovného pomeru, aby slúžila ako pomôcka v aplikačnej praxi pre všetkých účastníkov, ktorí potrebujú riešiť ukončenie pracovnoprávnych vzťahov.

  • Obsah publikácie si prečítajte TU
  • Ukážku publikácie si prečítajte TU
  • Publikáciu si môžete zakúpiť priamo u vydavateľa TU

Najprávo.sk - najlepší právny poradca