Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Hospodárske právo. 2. diel.

2.2. 2020, 11:39 |  najpravo.sk

PATAKYOVÁ, M. – MAMOJKA, M. – DURAČINSKÁ, J. a kol. Hospodárske právo. 2. diel. 2019, Bratislava : Wolters Kluwer SR, s. r. o., 312 s. ISBN: 978-80-571-0090-4. mäkká väzba

Druhá časť učebnice Hospodárske právo sa zameriava na insolvenčné právo a verejné obstarávanie. Ako príprava na pochopenie právnych inštitútov spojených s reguláciou konkurzu, reštrukturalizácie, oddlženia fyzických osôb a verejného obstarávania sa v úvode predkladá základný výklad tých ekonomických vzťahov, ktoré majú byť týmito inštitútmi regulované.

 

Racionálny zákonodarca si musí byť vedomý toho, že každým pravidlom zasahuje do mechanizmu, akým nezávislé a autonómne subjekty vstupujú do vzájomných vzťahov.

 

Orgán aplikujúci tieto pravidlá potom musí rozumieť ich účelu, aby sa proces ich aplikácie nezredukoval na mechanické preklápanie písaného, často nedokonalého legislatívneho textu do praxe, spôsobom popierajúcim predmet a účel pravidla. Pochopenie analyzovaných inštitútov v takomto kontexte je cieľom predkladanej učebnice. Je určená predovšetkým študentom obchodného práva na právnických fakultách.

 

Autori:

  • doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD. (Ekonomický úvod)
  • Mgr. Ján Mazúr, PhD., EMPA (Ekonomický úvod)
  • JUDr. Branislav Jablonka, PhD. (Konkurzné právo)
  • Dr. iur. Angelika Mašurová (Reštrukturalizácia)
  • JUDr. Jana Duračinská, PhD. (Oddlženie, Verejné obstarávanie)

Recenzenti:

  • prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
  • JUDr. Stanislav Barkoci, PhD.

 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca