Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Byty a nebytové priestory s judikatúrou

31.7. 2012, 17:06 |  najpravo.sk

Byty a nebytové priestory s judikatúrou, Edícia IUSTITIA, IURA EDITION, 2012, 138 strán, mäkká väzba

Už niekoľko rokov vydáva vydavateľstvo IURA EDITION edíciu publikácií s názvom IUSTITIA. Publikácie z edície IUSTITIA sú spracované netradičnou formou, ktorú ocení každý právnik či podnikateľ vo svojej každodennej práci. Netradičná forma spracovania spočíva v tom, že pri jednotlivých zákonných ustanoveniach je na prvom mieste uvedené aktuálne, teda účinné znenie toho-ktorého ustanovenia a postupne jeho znenie v časových pásmach päť rokov spätne po jednotlivých novelách tohto predpisu. Pre lepšiu orientáciu predchádzajúce znenia sú vytlačené menším typom písma a sú označené šedým pásom na okraji.

Pre lepšie pochopenie, napríklad ustanovenie § 7 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov upravujúce spoločenstvo vlastníkov bytov je najprv uverejnené v aktuálnom znení, pričom pod týmto aktuálnym znením nachádzame znenie toho istého paragrafu, avšak v zneniach účinných:

  • od 1. októbra 2007 do 31. marca 2010
  • od 1. júla 2007 do 30. septembra 2007
  • od 1. júla 2004 do 30. júna 2007
  • od 1. januára 2004 do 30. júna 2004
  • do 31. decembra 2003

Pre neprávnikov len dodávame, že staršie znenia konkrétnych ustanovení môžu byť relevantné napríklad pre posúdenie platnosti zmluvy uzavretej v minulosti, alebo pre určenie povinností, ktoré vyplývajú zo starších zmlúv. Ak nepoužívate profesionálne právne systémy, napríklad ASPI, môže byť vyhľadanie presného znenia zákona účinného napríklad pred štyrmi rokmi pomerne zložité. Publikácia (resp. celá edícia) má preto prakticky nezastupiteľné miesto na trhu.

V edícii IUSTITIA je ďalej pri jednotlivých ustanoveniach na čiernej ploche na okraji uvedený odkaz na príslušnú stranu judikatúry, ktorá je zaradená na záver publikácie na tzv. žltých stranách.

Byty a nebytové priestory s judikatúrou, právnická literatúra, iura edition 

Publikácie tejto edície vychádzajú opakovane, pravidelne raz ročne, prípadne po väčšej novele, v krátkom čase po nadobudnutí jej účinnosti, pričom vždy obsahujú znenia v časovom pásme päť rokov spätne od účinnosti poslednej novely.

Publikácia Byty a nebytové priestory s judikatúrou (tretie, prepracované a doplnené vydanie) obsahuje:

  • Znenie zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
  • Znenie zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
  • Znenie zákona č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami
  • Znenie zákona č. 500/1991 Zb. o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov

Publikácia je určená najmä sudcom, vyšším súdnym úradníkom a advokátom, avšak ocenia ju aj správcovia bytov, realitní makléri, pracovníci správ katastra či podnikatelia prenajímajúci nebytové priestory.

Recenzovanú publikáciu si môžete zakúpiť TU (KLIKNITE PRE VSTUP DO E-SHOPU)

Byty a nebytové priestory s judikatúrou, právnická literatúra, iura edition

Doposiaľ v edícii IUSTITIA vyšli:


Najprávo.sk - najlepší právny poradca