Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Zo súdnej praxe 6/2018

4.3. 2019, 18:32 |  najpravo.sk

Obsah čísla

ČLÁNKY

  • Ústavné a neústavné verejné dávky v Slovenskej republike (2.) Pokuty a odvody doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc.
  • Ústavné zmeny a ich prínos z hľadiska ESĽP a Výboru ministrov Rady Európy (2.) JUDr. Marica Pirošíková

JUDIKATÚRA

Občianske právo

50. Zodpovednosť štátu za škodu pri výkone verejnej moci v prípade premlčania trestného stíhania

51. Procesné dôsledky nedoručenia vyjadrenia k odvolaniu

52. Nadobudnutie vlastníckeho práva spracovaním veci a vlastníctvo bytu alebo nebytového priestoruv bytovom dome

Obchodné právo

53. Vylúčenie náhradného peňažného plnenia z konkurznej podstaty

54. Aktívna vecná legitimácia v poddlžníckej žalobe po zastavení exekúcie

Trestné právo

55. Dovolacie konanie; právo na obhajobu; včasnosť podania odvolania

Správne právo

56. Odstránenie stavby

57. Výrok správneho rozhodnutia

Časopis Zo súdnej praxe si môžete predplatiť TU (KLIKNITE PRE VSTUP DO E-SHOPU).


Najprávo.sk - najlepší právny poradca