Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Zo súdnej praxe 5/2017

4.3. 2018, 12:48 |  najpravo.sk

OBSAH

ČLÁNKY

Osobný bankrot – oddlženie fyzickej osoby, JUDr. Martina Poláčková, JUDr. Ivana Gaľová

Právna zodpovednosť ústavných činiteľov v prípade konfliktu osobného záujmu s verejným záujmom (1.), doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc.

Povinná miera opatrnosti – kedy áno, kedy nie, JUDr. Radovan Blažek, PhD.

JUDIKATÚRA

Občianske právo

42. Vylúčenie veci z exekúcie, vlastnícke právo k bytu a nebytovému priestoru v bytovom dome

43. Lehota na prípravu na zaujatie stanoviska k vyjadreniu protistrany v spore

44. Trovy exekúcie a prípustnosť dovolania generálneho prokurátora

Pracovné právo

45. Výpoveď zamestnávateľa z pracovného pomeru pri organizačnej zmene - Zásada rovnakého zaobchádzania pri výbere nadbytočného zamestnanca

Obchodné právo

46. Interpretácia zmluvných podmienok výkladom contraproferentem

47. K dôvodom dovolania

Trestné právo

48. Vzťah spoločného a súhrnného trestu

49. Význam vyznačenia právoplatnosti rozhodnutia správnym orgánom a predbežná otázka

Správne právo

50. Zvýšený správny delikt

51. Dovozné clo

Časopis Zo súdnej praxe si môžete predplatiť TU (KLIKNITE PRE VSTUP DO E-SHOPU).


Najprávo.sk - najlepší právny poradca