Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Verejné obstarávanie – právo a prax 6/2018

23.1. 2019, 19:47 |  najpravo.sk

Obsah

ČLÁNKY

Zmeny v kontrole Úradu pre verejné obstarávanie – nadlimitné „eurofondové“ zákazky, Mgr. Branislav Hudec

Doručovanie v správnom konaní verzus doručovanie vo verejnom obstarávaní, JUDr. Veronika Gembalová, JUDr. Mgr. Miriam Slobodníková

Konflikt záujmov v „eurofondovom“ verejnom obstáravaní od A po Z, Mgr. Branislav Hudec

Nese zadavatel odpovědnost za dodavatelsky řetězec? Eva Chvalkovská

Z ROZHODOVACEJ ČINNOSTI

K možnosti vyžadovania identických dokladov v rámci preukazovania splnenia podmienok účasti a poskytovania súčinnosti pred podpisom zmluvy, JUDr. Juraj Tkáč

Výkon kontroly po uzavretí zmluvy, princíp hospodárnosti a nediskriminácie záujemcov, obmedzenie hospodárskej súťaže, dohľadové kompetencie Úradu pre verejné obstarávanie, JUDr. Jana Zemková, PhD.

Predplatné dvojmesačníka Verejné obstarávanie si môžete objednať TU (KLIKNITE PRE VSTUP K VYDAVATEĽOVI).


Najprávo.sk - najlepší právny poradca