Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Verejné obstarávanie – právo a prax 5/2019

15.12. 2019, 09:38 |  najpravo.sk

Obsah čísla

ČLÁNKY

Preukazovanie osobného postavenia pri spore s daňovým úradom/sociálnou poisťovňou, JUDr. Dominika Suchá, PhD., JUDr. Juraj Tkáč

Ukončené verejné obstarávanie ako nástroj na overenie hospodárnosti v podmienkach fondov Európskej únie, Mgr. Branislav Hudec

Vyhodnocovanie mimoriadne nízkej ponuky v (super) reverznom postupe vyhodnotenia ponúk, JUDr. Juraj Tkáč

Z ROZHODOVACEJ ČINNOSTI

Riadne vymedzenie skutku v rozhodnutí o správnom delikte, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD.

Vyžadovanie dispozície betonárne ako diskriminačná podmienka účasti, JUDr. Juraj Tkáč

Vylúčenie uchádzača z dôvodu závažného porušenia profesijných povinností, JUDr. Marek Griga

Vymedzenie pojmu „závažné odborné pochybenie“ hospodárskeho subjektu podľa smernice 2004/18/ES, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD.

Sankcia za porušenie povinnosti doručiť úradu oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo návrhov s uvedením dátumu doručenia, JUDr. Jana Zemková, PhD.

Podstatná zmena zmluvy –vylúčenie zmluvnej pokuty za omeškanie, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD.

Predplatné dvojmesačníka Verejné obstarávanie si môžete objednať TU (KLIKNITE PRE VSTUP K VYDAVATEĽOVI).


Najprávo.sk - najlepší právny poradca