Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

8.7. 2019, 19:15 |  najpravo.sk

Obsah čísla

ČLÁNKY

Kto s kým v štátnych IT súťažiach, Miroslav Babiš

Ďalšie novinky v kontrole eurofondových zákaziek verejného obstarávania účinné od 30. apríla 2019, Mgr. Branislav Hudec

Zelenšie Slovensko – Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030, JUDr. Juraj Tkáč

Výnimka z aplikácie postupov verejného obstarávania na poskytovanie služieb civilnej ochrany a prevencie nebezpečenstva neziskovou organizáciou alebo združením, JUDr. Marek Griga

Z ROZHODOVACEJ ČINNOSTI

Záväzok ručenia štatutára za vady plnenia uchádzača, JUDr. Juraj Tkáč

Vylúčenie ponuky bez možnosti využitia mechanizmu odstránenia vád dokumentácie, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD.

Definícia pojmu verejný obstarávateľ zriadený na osobitný účel, JUDr. Juraj Tkáč

Zápisnica o prerokovaní protokolu, JUDr. Jana Zemková, PhD.

Vymedzenie pojmu verejný obstarávateľ, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD.

Predplatné dvojmesačníka Verejné obstarávanie si môžete objednať TU (KLIKNITE PRE VSTUP K VYDAVATEĽOVI).


Najprávo.sk - najlepší právny poradca