Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2023

12.4. 2023, 09:12 |  najpravo.sk

Obsah čísla

AKTUALITY

Remeselné činnosti verzus stavbyvedúci a § 32 ods. 1 písm. e) ZVO

 

ČLÁNKY

Telekomunikačná výnimka v rozhodovacej a aplikačnej praxi

Príručka pre prijímateľov k procesu a kontrole eurofondových zákaziek verejného obstarávania na nové programové obdobie 2021 – 2027 (2.)

Umelá inteligencia ako nástroj na odhaľovanie kartelov na Slovensku

Autoremedúra vo verejnom obstarávaní

Náhrada škody (ušlého zisku) spôsobenej porušením povinnosti verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa

Súčasný stav udržateľného obstarávania a pokrok v národných vládach

 

Z ROZHODOVACEJ ČINNOSTI

Návrhy na začatie prejudiciálneho konania k problematike verejného obstarávania

Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Uznesenia Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Deliť alebo nedeliť zákazku? To je otázka! (2.)

 


 

Predplatné dvojmesačníka Verejné obstarávanie si môžete objednať TU (KLIKNITE PRE VSTUP K VYDAVATEĽOVI).

 

 

 


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť