Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2022

1.4. 2022, 09:57 |  najpravo.sk

Obsah čísla

AKTUALITY

Dynamický nákupný systém – vybrané otázky, odpovede a zmeny v kontexte novely zákona o verejnom obstarávaní 

ČLÁNKY

Register Open Ownership – verejne dostupný globálny register konečných užívateľov výhod?

Posudzovanie splnenia požiadaviek na predmet zákazky  v kontexte rozhodnutia Rady Úradu pre verejné obstarávanie vo veci antigénových testov

Cloudové služby

Vzdelávanie vo verejnom obstarávaní

Uplatňovanie kvalitatívnych kritérií

Všetky ponuky sú nad predpokladanou hodnotou zákazky. Môže byť najnižšia ponuka mimoriadne nízka?

NextGenerationEU

Uplatňovanie environmentálneho certifikátu TCO Certified v IT zákazkách

Akcie typu „Meet the buyer“

Z ROZHODOVACEJ ČINNOSTI

Uznesenia Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Návrh na začatie prejudiciálneho konania k problematike verejného obstarávania

Rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Povinnosť vylúčenia uchádzača alebo doplnenia dokladov, ak sa ukáže, že údaje v Zozname hospodárskych subjektov nie sú kompletné?


 

 Predplatné dvojmesačníka Verejné obstarávanie si môžete objednať TU (KLIKNITE PRE VSTUP K VYDAVATEĽOVI).

Najprávo.sk - najlepší právny poradca