Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2021

29.3. 2021, 17:38 |  najpravo.sk

Obsah čísla

AKTUALITY

Novela zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní

ČLÁNKY

Poskytnutie zľavy dodávateľom po uzatvorení zmluvy vo verejnom obstarávaní

Výnimka na nájom nehnuteľností vs nevyhnutné stavebné úpravy

Sankcie za neaktuálny zápis v zozname hospodárskych subjektov

Programy cezhraničnej spolupráce a možnosť čerpania v roku 2021

Verejné obstarávanie a FIDIC – úvod do problematiky

Náhrada škody vo verejnom obstarávaní v zmysle navrhovanej právnej úpravy

Systémy na elektronické verejné obstarávanie v roku 2020 (11 + 1 + x)

OTÁZKY Z PRAXE

Zákonná povinnosť pri zverejnení zákazky s nízkou hodnotou

Z ROZHODOVACEJ ČINNOSTI

K pojmu verejnoprávna inštitúcia

Návrhy generálneho advokáta k problematike verejného obstarávania

Rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania


Predplatné dvojmesačníka Verejné obstarávanie si môžete objednať TU (KLIKNITE PRE VSTUP K VYDAVATEĽOVI).

 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca