Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

27.4. 2020, 16:27 |  najpravo.sk

Obsah čísla

AKTUALITY

Odporúčania Európskej komisie a úradu pre verejné obstarávanie pre riešenie dopadov COVID-19 na verejné obstarávanie

ČLÁNKY

Verejné obstarávanie v čase mimoriadnej udalosti z dôvodu pandémie COVID-19

Vplyv koronavírusu na verejné obstarávanie a eurofondy

Spätné počítanie lehôt vo verejnom obstarávaní

Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi (1.časť)

Otvára COVID-19 v zdravotníctve dvere schránkovým firmám?

Z ROZHODOVACEJ ČINNOSTI

Protokol o výsledku kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní a kasačné konanie

Nezákonné rozdelenie predmetu zákazky


Predplatné dvojmesačníka Verejné obstarávanie si môžete objednať TU (KLIKNITE PRE VSTUP K VYDAVATEĽOVI).

 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca