Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2023

7.2. 2023, 13:02 |  najpravo.sk

Obsah čísla

ČLÁNKY

Rigidnosť a taxatívnosť § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní

Zákaz účasti pri tretej osobe

Novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Príručka pre prijímateľov k procesu a kontrole eurofondových zákaziek verejného obstarávania na nové programové obdobie 2021 – 2027

Skupina dodávateľov a DPH

Obstarávanie zákaziek, ktorých predmetom je opakované plnenie – teoretické a praktické aspekty

Situácia vendor lock-in v súvislosti s obstarávaním IT služieb

Verejné obstarávanie potravín vo svete

 

Z ROZHODOVACEJ ČINNOSTI

Návrhy k problematike verejného obstarávania

Uznesenia Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Deliť alebo nedeliť zákazku? To je otázka!

 


 

Predplatné dvojmesačníka Verejné obstarávanie si môžete objednať TU (KLIKNITE PRE VSTUP K VYDAVATEĽOVI).

 


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť