Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2021

29.3. 2021, 11:20 |  najpravo.sk

Obsah čísla

AKTUALITY

Zásadné novinky a aktuálne zmeny v eurofondovom verejnom obstarávaní platné od 18. novembra 2020

Verejné obstarávanie – ako nakupovať inovácie

ČLÁNKY

Zoznam hospodárskych subjektov v rámci aplikačnej praxe

Stanovenie predpokladanej hodnoty koncesie

Finančný mechanizmus európskeho hospodárskeho priestoru a nórsky finančný mechanizmus

Je možné nahradiť tretiu osobu len čiastočne alebo je vždy potrebné ju nahradiť v celosti?

Prípravné trhové konzultácie

OTÁZKY Z PRAXE

Zadávanie súhrnných správ pri zákazke s nízkou hodnotou

Elektronické obstarávanie

Z ROZHODOVACEJ ČINNOSTI

Praktické prínosy rozhodovacej činnosti Súdneho dvora Európskej únie v roku 2020

Rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v oblasti verejného obstarávania

Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Začatie prejudiciálneho konania k problematike verejného obstarávania


 Predplatné dvojmesačníka Verejné obstarávanie si môžete objednať TU (KLIKNITE PRE VSTUP K VYDAVATEĽOVI).


Najprávo.sk - najlepší právny poradca