Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Súkromné právo 6-7/2015

6.2. 2016, 16:18 |  najpravo.sk

ČLÁNKY

  • Konanie o dedičstve podľa Civilného mimosporového poriadku (JUDr. Katarína Valová, PhD.,JUDr. Ján Hamara)
  • Právne účinky intertemporálnych noriem v rámci novelizácieExekučného poriadku vykonanej zákonom č. 299/2013 Z. z.  (JUDr. Ing. Milan Budjač, PhD.)
  • Spoločná nehnuteľnosť v katastrálnej praxi  (Mgr. Róbert Jakubáč,JUDr. Dominika Vargová)
  • Schvaľovanie zmluvy o predaji (časti) podniku valným zhromaždením  (JUDr. Marián Rušin, PhD.)
  • K postupom súdov pri výkone rozhodnutí vo veci maloletých  (JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M.)
  • Speňažovanie nehnuteľností v konkurze  (JUDr. Ing. Petra Štofková)

Z ROZHODOVACEJ PRAXE

  • Aktívna legitimácia spotrebiteľa ako leasingového nájomcuna náhradu škody vzniknutú v dôsledku krátenia poistnéhoplnenia pri súčasnej vinkulácii poistného plnenia a uzavretí zmluvyo zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva  (JUDr. Ing. Milan Budjač, PhD.,JUDr. Dominika Vokálová)
  • Je povinné očkovanie maloletých detí zásahom do súkromnejintegrity občana?  (JUDr. Jozef Milučký)

Predplatné mesačníka Súkromné právo si môžete objednať TU (KLIKNITE PRE VSTUP K VYDAVATEĽOVI).


Najprávo.sk - najlepší právny poradca