Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Súkromné právo 5/2019

16.12. 2019, 18:49 |  najpravo.sk

Obsah čísla:

Štúdia

Kristián Csach
Povinnosti členov orgánov obchodnej spoločnosti a súkromnoprávne následky ich porušenia (1. časť)

Ondřej Frinta, Dita Frintová, David Elischer
Děti a jejich dluhy – aktuální stav v České republice, část první: obecné poznatky a jednotlivé druhy dluhů

Články

Alexandra Löwy, Marek Ivančo
Súčasnosť a retrospektíva bagateľného cenzu v právnej úprave dovolania

Glosa

Milan Hlušák
Nález Ústavného súdu SR sp. zn. II. ÚS 695/2017 z 5. 12. 2018 (výklad pojmu „škoda“)

Predplatné recenzovaného časopisu Súkromné právo si môžete objednať TU (KLIKNITE PRE VSTUP K VYDAVATEĽOVI).


Najprávo.sk - najlepší právny poradca