Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Súkromné právo 5/2016

9.3. 2017, 20:58 |  najpravo.sk

ČLÁNKY

JUDr. Lenka Jánošíková, LL.M.
JUDr. Branislav Pospíšil
Definovanie „COMI“ pri cezhraničnom úpadku

JUDr. Lucia Petríková
doc. JUDr. Ivan Podhorec, PhD.
Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch

Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.
Mgr. Andrej Polák
Zápis poznámky do katastra nehnuteľností

JUDr. Ivana Zmeková
Všeobecné aspekty vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, aplikačné problémy

JUDr. Ing. Milan Budjač, PhD.
Hľadanie účinného modelu disciplinárneho konania voči súdnym exekútorom a s ním spojené aplikačné problémy(nielen) právneho charakteru

Predplatné mesačníka Súkromné právo si môžete objednať TU (KLIKNITE PRE VSTUP K VYDAVATEĽOVI).


Najprávo.sk - najlepší právny poradca