Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Súkromné právo 3/2016

22.9. 2016, 19:41 |  najpravo.sk

ČLÁNKY

JUDr. Ivana Zmeková
Podnikanie na internete vo svetle právnych predpisov, str. 2

JUDr. Lucia Petríková
doc. JUDr. Ivan Podhorec, PhD.
Vek ako dôvod diskriminácie v systéme pracovného práva, str. 7

JUDr. Katarína Valová, PhD.
JUDr. Peter Šulai
Ústny závet, str. 16

Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.
JUDr. Dominika Vargová
Nakladanie s nehnuteľným majetkom cirkví a náboženských spoločností
z hľadiska katastra nehnuteľností, str. 21

JUDr. Adam Nociar
Problematika nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
v intenciách súčasnej právnej úpravy v Slovenskej republike
4. časť, str. 27

JUDr. Anton Ukropec
Prevzatie dlhu a pristúpenie k dlhu, str. 33

Z ROZHODOVACEJ PRAXE

JUDr. Zdenka Benčíková
„Alea iacta est“ alebo „kocky sú hodené“, str.40

Predplatné mesačníka Súkromné právo si môžete objednať TU (KLIKNITE PRE VSTUP K VYDAVATEĽOVI).


Najprávo.sk - najlepší právny poradca