Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Súkromné právo 3/2015

4.5. 2015, 17:21 |  najpravo.sk

 

 

 

Obsah časopisu


ČLÁNKY

  • Jednostranná zmena zmluvy (nielen) o finančných službách (doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.)
  • K aktuálnym výzvam slovenskej praxe ochrany práv detípo ratifikácii Opčného protokolu k Dohovoru o právachdieťaťa o procedúre oznámení (sťažností) – 2. časť (JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M.)
  • Nová právna úprava spotrebiteľského rozhodcovského konania (Mgr. Marek Maslák)
  • Dohody v konaní o dedičstve (JUDr. Katarína Valová, PhD.,JUDr. Ján Hamara)

Z ROZHODOVACEJ PRAXE

  • Prípustnosť vedľajšieho účastníctva v sporoch o neplatnosťuznesení valného zhromaždenia akciovej spoločnosti (JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.)

Predplatné mesačníka Súkromné právo si môžete objednať TU (KLIKNITE PRE VSTUP K VYDAVATEĽOVI).


Najprávo.sk - najlepší právny poradca