Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Súkromné právo 2/2019

13.5. 2019, 19:00 |  najpravo.sk

Obsah časopisu

Štúdie

Milan Hlušák
O zmysle premlčania v civilnom práve

Články

Alexander Bröstl ml.
Nájom poľnohospodárskych pozemkov – zabudnutý nájom?

Ingrid Valachová
Schvaľovanie právneho úkonu maloletého súdom (súdnym komisárom)

Glosy

Tomáš Čentík
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Cdo 157/2017z 11. 10. 2017 (R 21/2018; prípustnosť dovolania a neodkladné opatrenia)

Kristián Csach
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Cdo 80/2017 z 26. 7. 2018 (neprijateľnosť opt-out rozhodcovskej doložky)

Predplatné recenzovaného časopisu Súkromné právo si môžete objednať TU (KLIKNITE PRE VSTUP K VYDAVATEĽOVI).


Najprávo.sk - najlepší právny poradca