Najprávo.sk - najlepší právny poradca

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2014

3.3. 2015, 18:51 |  najpravo.sk

Obsah

Karel Marek

Smlouva o dílo

Work contract

Miloš Lacko

Právo na štrajk

Right to strike

Jana Bellová

Je inflácia daň?

Is inflation a tax?

Maria Egorova

Komparatívne právne princípy týkajúce sa zaloţenia skupiny osôb v súťažnom práve

Comparative legal principles of group of persons formation in russian competition law

Adam Giertl

20 rokov po Rwande: Predchádzanie a trestanie trestného činu genocídy

20 years after Rwanda: Prevention and punishment of the Crime of Genocide

Peter Molnár

Arrestatórium a inhibitórium (budúceho) majetku povinného

Arrestatorium a inhibitorium of (future) property of debtor

Simona Ferenčíková, Juraj Ferenčík, ml.

Podmienky ukladania detencie

Conditions of detention imposision

Celé číslo časopisu si prečítajte TU.

Zdroj a foto: sic.pravo.upjs.sk


Najprávo.sk - najlepší právny poradca