Najprávo.sk - najlepší právny poradca

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 1/2017

5.4. 2017, 19:29 |  najpravo.sk

Ferdinand Korn

Kritika antropocentrizmu

The Critism of Anthropocentrism

Petr Osina

Konzervativní teórie přirozeného práva Roberta George

Conservative Natural Law Theory of Robert George

Imrich Kanárik, Juraj Martaus

Neviazanosť hlavy štátu príkazmi podľa čl. 101 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

Decommittment of the Head of State according to art. 101 sec. 1 of Constitution of Slovak republic

Emese Pál

Smerovanie k samostatnej administratívnej súdnej moci?

Towards an autonomous administrative judicial power?

Přemysl Raban

Aplikace záměrů EU v oblasti alternativního řešení spotřebitelských sporů v právním prostředí České republiky a Slovenské republiky v posledních letech

Application of EU intent in the area of alternative solving of consumer disputes in legal order of Czech republic and Slovak republic in recent years

Martin Janků, Karel Marek

K dokazování znaleckými posudky v rozhodčím řízení

The evidence upon expertise in arbitration

Tomáš Dvořák

Vlastnictví jednotek podle zákona o vlastníctví bytů a bytové spoluvlastníctví podle občanského zákoníku v České republice po rekodifikaci soukromého práva - základní otázky

Ownership of units under the Act on ownership of flats and flat-coownership under the Cvil code in Czech republic after the recodification of privat law - basic questions

Kateřina Burešová

Náhradní mateřství v judikatuře

Surrogacy case law

Erik Vadas

Nová právna úprava ochrany maloletého podľa Civilného mimosporového poriadku

New legislation of protection infant in accordance with the Civil Non-Dispute procedure

Diana Treščáková

Virtuálna identita a elektronické schránky – vzájomné súvislosti

Virtual identity and electronic boxes - mutual influences

Eva Šimečková

Chráněné oznamovaní škodlivého jednání v České republice

Protected notification of harmful conduct in Czech republic

Celé číslo časopisu si prečítajte TU.

Zdroj a foto: sic.pravo.upjs.sk


Najprávo.sk - najlepší právny poradca