Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Právny obzor 4/2020

25.8. 2020, 18:07 |  najpravo.sk

Obsah čísla

Články

COVID-19 a renesancia domáckej práce
Barancová, H.

Dôsledky právneho pluralizmu pre právnickú metodológiu
Bárány, E.

Právo pridať sa k prevodu (tag-along právo)
Janáč, V.

Spravodlivý trest
Kurilovská, L., Šišulák, S.

Povaha práva v teórii a praxi
Rangl, J.

Recenzie a anotácie

Koncepce práva jako systému (E. Bárány)
Ondřejek, P.

Prezident lidskosti – životní příběh Emila Háchy (J. Neumann)
Machálek, V.

Ústavné právo (D. Takács, D. Demjanovič)
Giba, M. a kol.


Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva. Uverejňuje pôvodné články z rozličných odvetví štátu a práva, informácie, recenzie a správy, prípadne medailóny k životným jubileám najvýznamnejších osobností. Predplatné si môžete zakúpiť TU.

 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca