Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Justičná revue 6-7/2020

1.8. 2020, 13:12 |  najpravo.sk

Obsah čísla

ĽALÍK, T.: Rozhodovanie Ústavného súdu SR o možnosti väzobného stíhania sudcov;

TÓTHOVÁ, K.: Oprava vložených údajov do elektronických systémov verejnej správy;

GAJDOŠOVÁ, M.: Zmeny vzniku a zániku niektorých právnických osôb súkromného práva, pôsobiacich v priestore občianskej spoločnosti;

ĎURICA, M.: Dočasná ochrana podnikateľov a jej právne účinky;

GÁBRIŠ, T.: Status profesionálnych športovcov v SR po novele zákona o športe, účinnej od 1. 2. 2020;

HALAS, N.: K uchovaniu a vydaniu počítačových údajov z obsahu mobilných telefónov v trestnom konaní;

KOBIELSKY, V. – KYJAC, Z.: Rozhodovanie o väzbe dovolacím súdom;

KAČALJAK, M.: Ešte raz k (ne)súladu zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií s Ústavou Slovenskej republiky a právom Európskej únie;

EWERLING, V.: Zánik funkcie sudcu kandidatúrou vo voľbách z pohľadu Ústavy SR;

MAZÁK, J.: Otvorené otázky fikcie vzdania sa funkcie sudcu;

MACH, P. – SIPEKIOVÁ, N.: LIBER III, TITULUS V: DE NEGOTIIS GESTIS (pars secunda). 3. kniha, 5. titul: O obstaraných záležitostiach (2. časť);

Súdne precedensy: Začiatok plynutia premlčacej doby pri bezdôvodnom obohatení v spotrebiteľskom spore – vymedzenie právnej otázky v dovolaní;

ĽALÍK, M.: Právo na súdnu ochranu, spravodlivý proces a námietka započítania podľa uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 29. apríla 2019, sp. zn. 4 Cdo 3/2019;

ČAHOJOVÁ, K.: REDQUEST LIMITED proti Slovenskej republike (právo na spravodlivé súdne konanie v kontexte mimoriadneho dovolania podaného generálnym prokurátorom);

BÁLINTOVÁ, M.: BOSITS proti Slovenskej republike (právo na spravodlivé súdne konanie v kontexte mimoriadneho dovolania podaného generálnym prokurátorom);

KAPIŠOVSKÁ, A. – SVÁK, J.: Vybrané rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené v období apríl – máj 2020;

Oznam;


Predplatné časopisu si môžete zakúpiť TU.

Zdroj: www.justice.gov.sk
Ilustračné foto: najpravo.sk

 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca