Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Justičná revue 5/2020

8.7. 2020, 18:01 |  najpravo.sk

Obsah čísla

IVANČÍK, J.: Zákaz účasti tretích strán vo volebnej kampani vo vzťahu k slobode prejavu;

PINTÉROVÁ, D.: Ochrana dôverných informácií v obchodnoprávnych vzťahoch prostredníctvom koncepcie zmluvy o zachovaní mlčanlivosti o dôvernej informácii;

PACALAJOVÁ, N.: K opodstatnenosti ostatnej novely zákonného záložného práva vlastníkov bytov a nebytových priestorov;

HUSOVÁ, Z.: Rozsudok pre zmeškanie z pohľadu súdnej praxe;

FLORIŠ, M.: Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody v podmienkach Slovenskej republiky z pohľadu formálnych podmienok;

ZÁHORA, J.: Ad „zmeny v ukladaní a výkone trestov“;

ĎORKO, J. – BALGA, J.: Systém prameňov práva Európskej únie, upravujúci kontrolu pobytu cudzincov štátnymi orgánmi členských štátov;

MAREK, K.: Právo stavby;

DRAGAŠIČ, M.: Výber judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva v oblasti medzinárodných únosov detí;

Súdne precedensy: Prihláška zahraničného veriteľa do reštrukturalizácie elektronickou formou;

BÁLINTOVÁ, M.: Asady a ďalší proti Slovenskej republike (zákaz hromadného vyhostenia cudzincov);

KAPIŠOVSKÁ, A. – SVÁK, J.: Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva – vybrané judikáty za mesiac marec 2020;

 


 

 

Predplatné časopisu si môžete zakúpiť TU.

Zdroj: www.justice.gov.sk
Ilustračné foto: najpravo.sk


Najprávo.sk - najlepší právny poradca