Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Justičná revue 3/2018

8.5. 2018, 11:48 |  najpravo.sk

DEÁK, M.: K následkom nedostatočne odôvodneného príkazu z hľadiska zákonnosti dôkazu získaného na jeho základe v trestnom konaní (1. časť);

UKROPEC, A.: Zákaz hromadného vyhostenia migrantov;

FUNTA, R.: Prípad Apple II a tzv. Hub-&-Spoke zosúladené postupy;

DOMIN, M.: Nespôsobilosť voliča dostaviť sa do volebnej miestnosti a samosprávne voľby;

KRAJČOVIČ, M.: Je nutné osvedčiť podpis člena orgánu spoločnosti pri vzdaní sa funkcie len v prítomnosti notára?;

ZÁHORA, J.: Minimálne záruky pre tajné sledovanie štátnymi orgánmi;

SEGEČ, M.: Princíp zákazu zjavného zneužitia práva podľa nového Správneho súdneho poriadku;

MAREK, K.: Relativní majetková práva (1. část);

Menovanie sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky prezidentom;

Judikatúra súdov Slovenskej republiky – Občianske/obchodné právo (CD)

Zdroj: justice.gov.sk
Ilustračné repro-foto: najprávo.sk

 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca