Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Justičná revue 2/2021

4.4. 2021, 10:14 |  najpravo.sk

Obsah čísla:

FEKETE, I.: Odpustenie dlhu solidárnemu dlžníkovi;

KURILLOVÁ, S.: Hlasovanie sudcov ústavného súdu a význam odlišných stanovísk;

MESARČÍK, M.: Potrebujeme nový zákon o ochrane osobných údajov? (2. časť);

UKROPEC, A.: Právo migrantov na vzdelanie;

JELINKOVÁ DUDZÍKOVÁ, D.: Cezhraničné premiestnenie sídla právnických osôb v Európskej únii;

DOLNÝ, J.: Nový spôsob riešenia reštrukturalizácie z pohľadu smernice o reštrukturalizácii a insolvencii;

MORAVANSKÝ, N. – LACIAKOVÁ, L. – KOVÁČ, P. – ČENTÉŠ, J. – REKEŇ, V.: Forenzná sila medicínskeho dôkazu a najčastejšie pochybenia znalcov;

SVÁK, J.: Krošlák, D. – Balog, B. – Surmajová, Ž.: Teória štátu a práva. Bratislava: Wolters Kluwer, 2020, strán 336;

MACHATA, P. – SIPEKIOVÁ, N.: LIBER IV, TITULUS III: DE DOLO MALO (pars prima). 4. kniha, 3. titul: O podvode (1. časť);

SVÁK, J.: Ako môžu „čachre-machre“ pri výbere sudcov porušiť právo na zákonom zriadený súd;

Súdne precedensy: K princípu kontradiktórnosti konania;

BÁLINTOVÁ, M.: Richard MOLNÁR proti Slovenskej republike (nezákonné rozhodnutie o väzbe);

VANČOVÁ, E.:   TÓTH proti Slovenskej republike (zrušenie právoplatného rozsudku na základe mimoriadneho dovolania);

KAPIŠOVSKÁ, A. – SVÁK, J.: Výber z rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v mesiaci december 2020;

Z obsahu časopisu Duševné vlastníctvo č. 4/2020;

Zdroj: justice.gov.sk

 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca