Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Justičná revue 12/2018

4.1. 2019, 17:10 |  najpravo.sk

Obsah čísla

UKROPEC, A.: Právo migrantov na zlúčenie rodiny;

BONK, F.: O zdaňovaní príjmov v kontextoch zdieľanej ekonomiky;

VÖRÖŠ, D.: Depozitná zmenka;

VOJTUŠ, F.: Trestnoprávne aspekty vývozu strelnej zbrane jej legálnym držiteľom;

MANDALÍK, R.: K niektorým otázkam súvisiacim so skončením vyšetrovania a preštudovaním spisu;

BLAŽEK, R.: Sexuálne zneužívanie spáchané pri výkone určitých povolaní;

KLIMEK, L.: Systém včasného varovania v prípade nových omamných a psychotropných látok;

MAREK, K.: Rozhodčí řízení před obecným rozhodčím soudem;

MARKO, D.: Športovec ako slabšia procesnoprávna strana;

ŠVECOVÁ, A. – SZABOVÁ, E.: Gergel, P.: Ekvivalenčná analýza všeobecných trestnoprávnych pojmov. Nümbrecht: Kirsch-Verlag, 2017, strán 168;

MACH, P. – SIPEKIOVÁ, N.: LIBER I, TITULUS XIII: DE OFFICIO QUAESTORIS; TITULUS XIIII: DE OFFICIO PRAETORUM; TITULUS XV: DE OFFICIO PRAEFECTI VIGILUM; TITULUS XVI: DE OFFICIO PROCONSULIS ET LEGATI. 1. kniha, 13. titul: O úrade kvestora; 14. titul: O úrade prétorov; 15. titul: O úrade prefekta strážnikov; 16. titul: O úrade prokonzula a legáta;

Obsah ročníka 2018;

Schram proti Slovenskej republike (právo na urýchlené konanie o prepustení na slobodu)

Erika Žilková proti Slovenskej republike (právo na spravodlivé súdne konanie)

Visy proti Slovenskej republike (domová prehliadka)

Vĕc Duong proti České republice (právo na súkromie pri domových prehliadkach)

Vĕc Štulíř proti České republice (právo na kontradiktórne súdne konanie)

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 1. augusta do 31. októbra 2018

Zdroj: justice.gov.sk
Ilustračné foto: najprávo.sk


Najprávo.sk - najlepší právny poradca